Navigácia

Kontakt

 • Spojená škola Sládkovičovo
  Školská 1087 Sládkovičovo 92521
 • +421 31 784 2069 sekretariát školy
  +421 905 428 462 riaditeľka školy

Utorok 22. 1. 2019

Počítadlo návštev

Počet návštev: 313977

Privítanie

Vážení rodičia,milí žiaci.

Vítame Vás na našej  internetovej stránke, kde nájdete užitočné informácie o dianí na našej škole. 

PaedDr.Kramárová Slávka - riaditeľka Spojenej školy  v Sládkovičove.

 

Novinky

 • Klavírna súťažná prehliadka Sládkovičovo 2019

  Spojená škola – ZUŠ Sládkovičovo vyhlasuje piaty ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre žiakov umeleckých škôl. Súťaž je zameraná na interpretáciu klasickej hudby a hudby iných žánrov.

  Organizátor súťaže: Spojená škola – Základná umelecká škola Sládkovičovo

  Termín konania súťaže: 17. mája 2019

  Časový harmonogram:

  7,30- 8,30 prezentácia súťažiacich

  8,45 - otvorenie súťaže: v sále technologického inkubátora /INOVATECH/.

  S programom súťaže budú súťažiaci oboznámení pri prezentácii.

 • Na Slovensku prebieha

  13. ročník súťaže Zlatý Amos.

  Chceli by som Vás upozorniť na upútavku a poskytnúť info o ankete Zlatý Amos pre žiakov.

  Prihlášky sa podávajú len elektronicky do 10. februára 2019.

  Link na prihlášku:

  pre kategórie Zlatý Amos, Amos sympaťák, Zlatá škola: https://amos2017.webnode.sk/prihláška

  pre pedagóga, na ktorého sa oplatí spomínať: https://amos2017.webnode.sk/pedagog/prihláška

  pre naj učiteľa národnostných menšín: https://amos2017.webnode.sk/naj-ucitel-narodnostnych-mensin/prihláška

 • Január

  Dátum Názov akcie/podujatia Miesto/organizátor Zodp.

  06.-11.01. LVVK Očšadnica Mgr.T. Ledneczký

  14.01. Zaslanie odpovedí súťažše MAKS RNDr.S.Prelovská

  15.01. Vyhodnotenie súťaže "Majster prezentácie" ZŠ Mgr.T. Ledneczký

  16.01. Oresné kolo olympiády v anglickom jazyku Mgr.V. Flaškárová

  24.01. Klasifikačná porada ZŠ/13:30 Vedenie školy

 • December

  Dátum Názov akcie/podujatia Miesto/organizátor Zodp.

  04.12. Online vianočný program 3.A. so ZŠ Ivančice ZŠ Mgr.S.Maneková

  05.12. Školské kolo geografickej olympiády ZŠ Mgr.M. Bolech

  05.12. Okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Dom Matice slov.Galanta Mgr.V. Graňáková

  06.12. Mikuláš ZŠ Mgr.G. Dórová

  06.12. Návšteva divadelného predstavenia-5.roč. Trnava RNDr.S.Prelovská

 • November

  Dátum Názov akcie/podujatia Miesto konania Zodpovedá

  06.11.-7.11. Školské kolo - Mihálikova Sereď ZŠ Vyuč. SJL

  08.11. Fotenie 1.ročník ZŠ Triedne učiteľky

  Návšteva Bibliotéky- 5.A-5.B BA RNDr.S. Prelovská

 • 2017/ 2018

  K najvýznamnejším motivačným prvkom v systéme školských športových súťaží na Slovensku patrí celoštátna súťaž aktivity základných a stredných škôl pod názvom ŠKOLA ROKA.

  „Škola roka“ je akýsi barometer, ktorý ukazuje úsilie škôl a naplnenie cieľov školského športu. Získavanie detí pre pravidelné športovanie, vyhľadávanie talentov a práca s nimi- aj to je výchova detí prostredníctvom športu a spájanie sa pre šport“.

  Súťaž sa uskutočnila už 15. krát, vyhodnotenie bolo 26.okróbra 2018 v Detve. Tentokrát sa opäť vyhodnocovali telovýchovné aktivity základných škôl na Slovensku. Hodnotila sa účastnícka časť, t. j. počet účasti na športových podujatiach, počet akcií vo výchovnej oblasti a výkony- umiestnenie žiakov na športových súťažiach. Spolu súťažilo 148 ZŠ v kategórii s počtom žiakov nad 300.

 • Dňa 12.11.2018 si žiaci 2.A a 3.B triedy pripomenuli padlých hrdinov z 1. svetovej vojny a aj jej ukončenie.

  V miestnom cintoríne na hrobe, ktorý symbolizuje miesto padlých vojakov, položili žiaci červené maky.

  Česť ich pamiatke.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Sládkovičovo
  Školská 1087 Sládkovičovo 92521
 • +421 31 784 2069 sekretariát školy
  +421 905 428 462 riaditeľka školy

Fotogaléria